Survival Japanese – Časovi japanskog jezika

Survival Japanese – Časovi japanskog jezika

Survival Japanese – Časovi japanskog jezika su namenjeni svima koji žele da nauče osnove jezika koje su neophodne za bazičnu komunikaciju sa Japancima. Učenici će naučiti neke od najkorisnijih stvari kao što je: kako da se predstavite, kako da pričate o svojim hobijima, onome što volite, o poslu itd. Ideja je da se po završenom kursu učenici osposobe za osnovnu komunikaciju kada se nađu na ulicama Japana.

Svi oni koji su zainteresovani da uče i više od toga mogu da nastave sa učenjem na naprednom kursu. Časove vodi profesorka Fumiko Takeshita i u dogovoru sa njom se određuju termini časova, a cena časa je 700 din. po polazniku.

Termini:

Početni kurs

Ponedeljak (dva puta mesečno) 15:30-16:30

Napredni kurs

Ponedeljak (dva puta mesečno ) 16:45-18:15
Sreda (dva puta mesečno) 16:00-17:00

Za sva pitanja i dodatne informacije možete pisati na ovaj email: istorinka@yahoo.co.jp