ART: Teodora Novak

Japanizam 2018 – Konkurs za izložbu radova

Nedavno ste imali priliku da glasate za temu ovogodišnje izložbe radova, i tom prilikom je pobedila tema „Božanstva Azije“ (Vaša zamisao božanstava i natprirodnih sila koje vladaju u azijskim zemljama). Naravno, pored „glavne“ imaćemo i izložbu za radove na „slobodnu“ temu. Vreme je da se bacite na crtanje i šaljete radove.

Japanizam 2018 – Konkurs za izložbu radova

 

Uslovi konkursa:

1) Stil:

Ne postoje posebna ograničenja u vezi sa stilom. Naravno, uvek je plus ako su radovi inspirisani azijskim stilovima crtanja. Radovi mogu biti u crno-beloj tehnici ili u boji.

2) Tehnika:

Poslati radovi mogu biti rađeni digitalno ili olovkom i drugim tehnikama. Na konkurs možete poslati digitalne radove, skenirane radove ili originale. Druge vidove umetničkog izražavanja kao što su mozaik i skupltura ne možemo da uvrstimo u takmičarski deo, ali možemo u izložbeni.

3) Originalnost:

Svaki rad mora da bude originalno delo svog autora. Prerađene ili precrtane radove drugih autora i digitalne montaže nećemo prihvatiti, a verujem da nije ni u Vašem interesu da se na taj način predstavite. Naravno, možete slati vaše originalne fanartove iz nekih anime/manga serijala, s tim što ste u obavezi da navedete koji je lik u pitanju i iz koje serije. U skladu sa ovim, neophodno je da svaki rad bude potpisan od strane autora. Uputstva za potpisivanje digitalnih radova ćete naći dalje u tekstu.

 

4) Slanje radova:

Originale radova, odnosno fizičke primerke vaših dela, možete poslati na adresu udruženja (Sakurabana, Bulevar Zorana Đinđića 115/28, Novi Beograd).
Takođe, svoj rad možete doneti i u klub Sakurabana u Domu omladine Beograda (Makedonska 22, 2 sprat).
Digitalne radove možete poslati i na email adresu društva Sakurabana (konkurs@sakurabana.info), sa naznakom „Japanizam 2018 – izložba”. Poslati radovi moraju biti u sirovom formatu (.psd, .pdf) i u rezoluciji od minimum 300 dpi kako bi mogli da budu odštampani. Radovi koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta neće biti prihvaćeni.
Broj poslatih radova nije ograničen. Slobodno možete poslati i svoje stare radove, pod uslovom da ih prethodno niste slali na neki drugi konkurs (premijera mora biti na konvenciji).

 

5) Potpis i naznaka teme:

Ukoliko šaljete originale:
Svaki rad koji pošaljete mora da bude potpisan, da ima naznaku za koju temu konkuriše. Potpis mora biti jasan i vidljiv na radu. Na poleđini rada napišite za koju temu konkuriše rad, kao i adresu, telefon i e-mail.
Ukoliko šaljete radove u elektronskoj formi:
Obavezno koristite obrazac za potpis koji možete naći na ovom linku: POTPISC.PSD

Obrazac treba da se nalazi u donjem desnom ćošku vašeg rada.
Elektronski potpis treba da sadrži: 1. Ime i prezime, 2. Godinu rođenja, 3. Temu za koju konkurišete.
Molimo vas da koristite srpska slova ŽĆČĐŠ. Hvala.

 

6) Rok:

Svi radovi koji stignu na našu adresu do 29. juna 2018. godine će ući u izbor za izložbu na konvenciji.

 

7) Adresa za slanje radova za konkurs:

Za originale:

Društvo Sakurabana
Sa naznakom „Izložba“
Bul. Zorana Đinđića 115/28
Novi Beograd 11070
Uz rad je neophodno poslati i sledeće podatke:
Ime, prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail.

Za radove u elektronskoj formi:

konkurs@sakurabana.info

 

Dajte sve od sebe i pošaljite svoje najbolje radove. Svim učesnicima želimo sreću na konkursu!

Najbolji radovi će poslednjeg dana biti nagrađeni vrednim robnim nagradama koje će obezbediti naši sponzori događaja.

Bojan Vukadinović

Predsednik udruženja Sakurabana.