Odluka o suđenjima na kosplej takmičenjima

OBAVEŠTENJE

Kao i svake godine, nakon završene konvencije radimo analizu projekta, kao i pregled upitnika koji su dostupni na našem sajtu u periodu nakon tog događaja. Ove godine je urađeno isto i u skladu sa time je na sastanku Upravnog odbora održanog u septembru 2017. godine odlučeno da se određene stvari vezane za buduće događaje prilagode onome što su ispitanici naveli. Jedna od stavki o kojima se raspravljalo jeste bio problem sa sukobom interesa koji je neophodno rešiti u narednom periodu, te je donesena sledeća odluka:

„Odluka o suđenju na kosplej takmičenjima“

U cilju što transparentnijeg i poštenijeg suđenja prilikom kosplej takmičenja odlučili smo se za sledeći sastav žirija:

  • osobe koje nisu takmičari iz Srbije;
  • neutralne osobe koje su upoznate sa tematikom;
  • osobe koje nisu članovi upravnog odbora udruženja koje organizuje samo takmičenje;
  • jedna osoba iz udruženja kao koordinator žirija bez prava glasa.

Na ovaj način će biti obezbeđeno pošteno, korektno takmičenje i neće dolaziti do potencijalnog sukoba interesa na koje su se pozivali ispitanici u anketama. Takođe, verujemo da će se ovako zaštiti interesi svih takmičara i da će na ovaj način novi takmičari biti motivisani da učestvuju na takmičenjima. Cilj nam je pre svega da se uključi što veći broj zainteresovanih za ovaj hobi i da ljudi pokažu svoje umeće i talente.

Ova odluka stupa na snagu počevši od 01.01.2018. godine. Do tada će prethodni pobednik na konvenciji Japanizam 2017 biti u žiriju kao što je bilo i planirano.

Sakurabana Beograd

Bojan Vukadinović

Predsednik udruženja Sakurabana.