Plan rada društva Sakurabana za mesec maj 2011. godine

Plan rada društva Sakurabana za mesec maj 2011. godine

 

 

  • 13.05.2011. (petak 19-22h, DOB) –  Okup društva
  • 14-05-2011. (subota 10-13h, C22) – Manga škola „Mugen“
  • 14.05.2011. (subota, Opstanak) – Noć muzeja – anime portreti – Izložba i neki video materijal

 

  • 20.05.2011. (petak 19-22h, DOB) – Okup društva
  • 21-05-2011. (subota 10-13h, C22) – Manga škola „Mugen“
  • 22.05.2011. (nedelja, Art011) – VVI

 

  • 27.05.2011. (petak 19-22h, DOB) – Okup društva
  • 28.05.2011. (subota 10-13h, C22)  – Manga škola „Mugen“

 

Bojan Vukadinović

Predsednik udruženja Sakurabana.