Plan rada za mesec mart 2011. godine.

Plan rada društva Sakurabana za mesec mart 2011. godine

  • (petak DOB 19-22h) – 04.03.2011.god. – Okup društva
  • (subota C22 10-13h) – 05.03.2011.god. – Manga škola Mugen
  • (petak DOB 19-22h) – 11.03.2011.god. – Projekcija: Ga-Rei Zero
  • (subota C22 10-13h) – 12.03.2011.god. – Manga škola Mugen 
  • (petak DOB 19-22h) – 18.03.2011.god. – Veče Video Igara
  • (subota C22 10-13h) – 19.03.2011.god. – Manga škola Mugen 
  • (petak DOB 19-22h) – 25.03.2011.god. – Okup društva
  • (subota C22 10-13h) – 26.03.2011.god. – Manga škola Mugen 

Bojan Vukadinović

Predsednik udruženja Sakurabana.