Bad Apple Crew

Bad Apple Crew:

Bad Apple Crew je projekat koji za cilj ima promociju japanske moderne muzike, kao i plesa.
Članovi ove grupe spremaju različite nastupe i prate sve veće i bitnije promotivne aktivnosti društva Sakurabana.


Projekat je otpočeo kao ideja nekolicine članova i kroz samoinicijativu Vladimira Glamočanina koji je organizovao prve učesnike za natup koji je svoju premijeru doživeo na promociji festivala Japanizam 2010 u Delta City-ju.

Bad Apple Crew su imaju i svoj nastup u okviru samog festivala Japanizam 2010, od tada je i ozvaničen projekat kao još jedna od aktivnosti društva.

Bojan Vukadinović

Predsednik udruženja Sakurabana.