Večeri Video Igara

Večeri video igara:

VVI je dugoročan projekat koji za cilj ima predstavljanje video igara koje zauzimaju mesto u popularnoj kulturi Japana. Društvo Sakurabana će u cilju realizacije ovog projekta koristiti različite vidove promocija kao što su:

  • predavanja
  • turniri
  • tribine
  • pisanje članaka u štampanoj i elektronskoj formi

VVI se finansiraju iz sredstava Društva, kao i iz sredstava koja bi obezbedili potencijalni sponzori događaja.  Sva sredstva koja bi mogla da se dobiju iz organizovanja turnira i drugih akcija se ulažu kao donacija društvu Sakurabana, koje iste koristi isključivo za potrebe Društva kako je propisano Statutom. Članovi Društva imaju posebne pogodnosti na turnirima i drugim dešavanjima organizovanim u okviru VVI.

Projekat Večeri video igara je počeo sa realizacijom u martu 2008. godine i do sada je organizovano više turnira i predavanja koja su zabeležila zadovoljavajuć uspeh. Trenutni nadležni za ovaj projekat je Miodrag Kovačević.

Novosti u vezi sa predstojećim turnirima možete naći i na sajtu www.dole-napred-a.com koji su otvorili ljudi koji vode projekat Večeri Video Igara.

Bojan Vukadinović

Predsednik udruženja Sakurabana.